Nem Telefon | Telefoner til ældre og handicappede

Fastnet og mobil telefoner til ældre og handicappede

Blog om telefoner til ældre | fastnettelefoner | telefoni

Nødkald gør hverdagen tryggere for pårørende og ældre!

Nødkald gør hverdagen tryggere for pårørende og ældre!

Rigtig mange ældre får i disse sparetider taget deres nødkald, som kommunen har bevilget dem, fra sig.

Det gør de ældre og deres pårørende meget utrygge, at de ikke mere har en ”livline”, hvor man ved hjælp af et enkelt tryk på en tast kan få tilkaldt hjælp.

Kommunen bevilger kun nødkald på fastnettelefoner, og de kan også købes af private, så man ikke bliver dårligere stillet, hvis ens nødkald skulle blive taget fra en.

Det er endda muligt at fjernbetjene fastnettelefoner med nødkald. Det betyder at den ældre kan løfte røret af uden at være i nærheden af telefonen.

Pårørende kan tit bekymre sig om, hvorfor nu ikke den ældre tager telefonen, men nogen gange tager det bare den tid det tager, før man kan komme hen for at tage telefonen. Med fjernbetjeningen og dermed muligheden for at løfte røre på afstand, kan man fjerne den bekymring som måtte være i familien for den ældre eller handicappede.

Fjernbetjeningen har også muligheden for at aktivere nødkaldet. Ved blot at trykke på tasten på fjernbetjeningen går nødkaldet i gang. Hvor lang tid der skal trykkes på nødkaldet for at aktivere det, er lidt afhængigt af hvilken nødkaldstelefon, man har. Der findes flere forskellige modeller af nødkaldstelefoner til fastnettet. Alle med en god rækkevidde for såvel fjernbetjening som nødkald.

Der kan på alle nødkaldstelefoner også aktiveres nødkald på selve fastnettelefonen, mens fjernbetjeningen kan bæres om f.eks. håndleddet eller halsen.

Når nødkaldet aktiveres modtager de personer man har valgt fra telefonbogen sos opkaldet. Når en af nødkaldsmodtagerne kvitterer for kaldet, kan man tale håndfrit i telefonen.  Hvis den første modtager af nødkaldet ikke kvitterer, fortsætter fastnettelefonen med at ringe rundt til kontaktpersonerne indtil en eller anden kvitterer for opkaldet. F. eks. kan Doro 350 være et udmærket valg for dig og dine kære, når I skal vælge en fastnettelefon med nødkald!

Så selv om det er sparetider  kan man selv investere i en nødkaldstelefon, der garanteret giver tryghed i hverdagen for hele familien!