Nem Telefon | Telefoner til ældre og handicappede

Fastnet og mobil telefoner til ældre og handicappede

Nyheder om Nemme telefoner til ældre | enkle telefoner

Doro fastnettelefoner og mobiltelefoner til ældre og handicappede

Doro har igennem mange år sat særligt fokus på mobiltelefon til ældre og andre med nedsat funktionsevne, f.eks. også produkter, der gør det muligt for folk med Alzheimer’s at ringe til deres nærmeste. Det er det samme fokus, man også finder på flere danske hjemmesider, som f.eks. TeleCall.dk, der specialiserer sig i enkle telefoner til bl.a. ældre og handidappede. Her føres et bredt udvalg af Doro mobil - og fastnettelefoner. En Doro mobiltelefon til ældre er svensk innovation kvalitet fra doro. En bestemt telefon, Doro PhoneEasy 410gsm, blev vist på verdensudstillingen Expo messne i shanghai. Svenskerne viste i deres pavillion mange eksempler telefoner, som kan være medvirkende til at livskvaliteten. Doro PhoneEasy 410gsm mobiltelefonen til ældre var i godt selskab og på lige fod med nogle af de mest succesfulde virksomheder fra Sverige som Tetra Pak, Volvo og IKEA. En Doro mobiltelefon kan fås i mange lande, og blev f.eks. fornylig introduceret i New Zealand.

Hver Doro mobiltelefon er en brugervenlig, nem mobil til ældre, der er bygget og testet til netop denne gruppe.
Doro mobiltelefoner til ældre er har derfor et relativt stort display med god kontrast, stor tekst og store taster, med indbyrdes afstand, så de er lette at se og bruge. En Doro mobil til ældre vil også blandt andet have en langt enklere menu end andre mobiltelefoner, der henvender sig mod yngre mennesker.
Flere Doro mobiltelefon til ældre er også velegnede for hørehæmmede, også når telefonen skal bruges sammen med høreapparat. Doro PhoneEasy 410gsm mobiltelefon til ældre give mulighed for at få en ekstra høj ringetone og ekstra høj lydstyrke under samtale. Der er i doro Phoneeasy 410gsm indbygget teleslynge ved højttaleren, så interferens og støj undgås når mobiltelefonen bruges sammen med høreapparater. Når høreapparatet indstilles på ”T” , aktiveres høreapparatets indbyggede telespole, som opfanger lydsignalet fra Doro mobiltelefonen direkte, i form af magnetiske lyd signal fra teleslyngen. Lyden opfanges effektivt og nemt af høreapparat.

Ældre med gigt har ofte besvær med at bruge telefoner, der ikke er konstrueret til denne gruppe ældre. Dette behov imødegåes af Doro fastnet og mobiltelefoner. En Doro mobil til ældre egner sig oftest også for gigtramte i alle aldre. Det betyder meget, at tasternes er større end på andre telefoner og dermed lettere at betjene for enhver. Mange gigtramte har det problem med mobiltelefoner, at de er svære at holde om, fordi de er for glatte. Mange Doro mobiltelefoner til ældre er belagt med et gummi blødt materiale, der gør at telefonen er langt lettere at holde fast på. Mange Doro mobiltelefoner til ældre har taster af gummi, så de er mere behagelige at trykke på.

Doro Mobiler imødekommer ældres behov for mobiltelefoner udviklet til ældre. Telefonerne har få og ikke for komplicerede indstillinger. Med en telefon fra dorol, der har en enkel menu, bliver det langt lettere at telefonerer. Doro mobiltelefon til ældre fås i en version, hvor mobiltelefonen kun kan ringe op og modtage opkald. Der findes også Doro telefoner med nødkald og vækkeur med flere alarmer daglige dagligt. I det hele taget præsenterer serien af Doro mobiltelefoner en glidende skala op mod en mobil til ældre, der har både sms, mms, FM-radio med mere. Det er nu let for enhver at finde en telefon til ældre, der passer til det individuelle behov. Og det samme gælder i det brede udvalg af Doro fastnettelefoner.