Nem Telefon | Telefoner til ældre og handicappede

Fastnet og mobil telefoner til ældre og handicappede

Blog om telefoner til ældre | fastnettelefoner | telefoni

Smart telefon til handicappede

Også familie, venner og hjælpere nyder godt af øget kontakt og tryghed
med ”Easy5 telefon”, mobiltelefonsløsningen for bevægelseshæmmede.

Martin på 14 er spastiker og meget svagsynet, og dermed er Martin meget afhængig af hjælp fra andre. Martin har som andre normalt fungerende unge, også behov for at kunne gøre tingene lige når det passer ham. Og gøre det ”selv, personligt og helt alene”. Og det gør han så! I dag ringer Martin selv til familien, hjælperne og ikke mindst til sine venner. Før var dette ikke en selvfølge at Martin selv kunne bruge en telefon. Men med sin nye Easy5 mobil telefon er hans liv bogstaveligt talt blevet mere ”easy”.

Easy5 mobil telefon ér ganske enkelt nem at betjene. Easy5 mobil telefon har store, funktionelle og synlige taster til fem valgte personer, direkte kald til 112 og et instruktivt lyd- og lysdesign, er blandt de kvaliteter som Easy5 mobil telefonen har, og tilsammen giver det bedre trivsel og kommunikation for den handicappede. Brugere såvel som pårørende, venner og hjælpere oplever også en øget tryghed med Easy5 mobil telefon.

-Det er betryggende for familien og netværket omkring Martin, at have mulighed for at komme i kontakt med Martin, når han ikke er ”hjemme”, fortæller hans aflastningsfamilie, som har fulgt hans udvikling i 13 år og kan se, at Easy5 mobil telefonen åbner nye muligheder for ham. Allerede nu har Martins Easy5 mobil telefon betydet forbedret livskvalitet og øget selvværd.

Easy5 mobil telefon bruges også af mange ældre mennesker, hvor kommunen har givet afslag på et nødkaldeanlæg. Denne telefon har øget trygheden hos mange, da Easy5 mobil telefon virker overalt også når hjemmet forlades. 

Easy5 mobil telefon er også den perfekte mobil telefon til ældre mennesker og mindre børn.    

easy5 mobil telefon til ældre og handicappede