Nem Telefon | Telefoner til ældre og handicappede

Fastnet og mobil telefoner til ældre og handicappede

Blog om telefoner til ældre | fastnettelefoner | telefoni

Nødkald fra ældre mennesker via en enkel telefon med tryghedsalarm

Nødkald fra ældre via en enkel telefon, en mobiltelefon eller fastnet telefon med nødkald.

Mange ældre som bor alene efterspørger en nødkald løsning til hurtigt og nemt at tilkalde hjælp hvis behovet opstår. Mange ælder og deres pårørende er bekymrede over hvis den ældre falder og har svært ved at komme op at stå igen, og vil derfor gerne anskaffe et nødkald også kaldet tryghedsalarm som via mobil nettet eller fastnettet foretager et nødkald. Kommunerne landet over stiller nødkald til rådighed for de borgere som vurderes at have et tilstrækkeligt behov for nødkald. Antallet af ældre som kunne tænke sig et nødkald er dog langt større end det antal nødkald som kommunerne råder over, derfor søger mange en alternativ telefoni løsninger. Der findes forskellige telefoni løsninger, mobiltelefoner og fastnet telefoner som har nødkald funktion. Disse løsninger er ikke dedikeret til nødkald, men nødkald er en ekstra funktion som er nem at aktiverer, og det øger trygheden.
Hvad skal du så være opmærksom på når du vælger telefonisk nødkald løsning?
Jeg vil anbefale at du overvejer fem punkter inden du køber et nødkald:
1. Hvem besvarer dit nødkald?
2. Kan dit nødkald ende på en telefonsvarer, så nødkaldet aldrig når frem?
3. Skal dit nødkald udelukkende anvendes i hjemmet, eller skal det virke overalt?
4. Hvor nemt kan dit nødkald aktiveres?
5. Kan en enkel telefon løse behovet?

For mange er det tilstrækkeligt at deres nødkald bliver besvaret af en nabo, pårørende eller af hjemmeplejen, som via deres telefon modtager et telefonopkald eller en nødkald sms. Der findes forskellige løsninger som kan sende nødkald til én person og andre hvor der kan vælges op til 30 nødkald telefonnumre. For de fleste vil 3-5 modtagere være tilstrækkeligt.

Nogle telefoner som kan sende nødkald er intelligente og stopper først med at stoppe nødkald, når modtageren har kvittereret for dit nødkald, mens andre telefoner stopper med nødkald når modparten løfter af. Og netop her er en problemstilling som du bør være opmærksom på, fordi sådan et nødkald vil kunne ende på en telefonsvarer, og derfor ikke nå frem til modtageren

Skal dette nødkald udelukkende bruges i hjemmet er en fastnet telefon med fjernbetjent nødkald funktion en oplagt mulighed. Telefonen ringer videre til næste person hvis der ikke kvitteres med ved at trykke ”0”. En af fordelene ved en fastnet telefon med nødkald er at du slipper for at oplade telefonen. Batteriet i fjernbetjeningen holder typisk i årevis. Hvis du søger en fastnet telefon med nødkald, vil jeg anbefale at du ser nærmere på Super Bravo fastnet telefon med nødkald fra Italienske Brondi, som er en prisbillig løsning til lige under 1000,-

Skal dit nødkald derimod virke overalt, så du frit kan bevæge dig rundt ude, findes der flere mobiltelefoner med nødkald. På BIG EASY mobiltelefonen kan du vælge tre modtagere af nødkalds sms som nemt aktiveres med et langt tryk på en stor tast på forsiden af telefonen. Når modtageren af din nødkald sms’en ringer tilbage til BIG EASY besvarer mobiltelefonen selv kaldet, og den store højttaler bag på telefonen aktiveres og mobiltelefonen taler med høj lyd, så samtalen sker uden at BIG EASY mobiltelefonen aktiveres yderligere. BIG EASY mobiltelefonen er udviklet til ældre med nedsat syn, hørelse og motorik, og mobiltelefonen har ekstra store oplyste taster, ekstra store tal i display og indbygget teleslynge. BIG EASY mobiltelefonen koster 3495,- og er uden abonnement

En anden løsning er emporiaLIFEplus mobiltelefonen som har en nødkald funktion som aktiveres på en stor knap bag på telefonen, som er undersænket for at undgå fejlkald. Når nødkaldet på mobiltelefonen aktiveres, ringer mobiltelefonen til  5 valgte personer, og der skal trykkes ”0” for at modtage nødkaldet og stoppe rundringningen. EmporiaLIFEplus har store taster og stor tydelig skrift på orange display, hvilket er velegnet for svagsynede. EmporiaLIFEplus mobiltelefonen koster 1995,- og er uden abonnement.

Har du kun behov for at ringe op til 5 valgte personer, kan den nemme mobiltelefon Easy5 løse opgaven. Easy5 er den nemmerste mobiltelefon og kan udelukkende ringe til 5 personer og nødkald 112. Kommer kaldet ikke igennem, ringer du bare til den næste. Easy5 mobiltelefonen har indbygget nødkald som aktiveres med et langt tryk på en stor tast foran på mobiltelefonen. Easy5 mobiltelefon til ældre koster 1499,- og er uden abonnement.