Nem Telefon | Telefoner til ældre og handicappede

Fastnet og mobil telefoner til ældre og handicappede

Blog om telefoner til ældre | fastnettelefoner | telefoni

Enkel telefon med ekstra store taster – Bravo!

Enkel telefon med ekstra store taster – Bravo!
Svagsynede og ældre med nedsat finmotorik er særdeles godt hjulpet af Bravo telefon som er en enkel telefon med ekstra store taster og ekstra høj ringestyrke.
De ekstra store tydelige hvide tal på de store sorte taster på 24 x 21mm gør denne Bravo telefon særdeles velegnet for svagsynede og ældre.
Når telefonnummeret indtastes, vises nummeret i telefonens store tydelige display.
Telefonen har 3 ét tryks kortvalg og 10 to tryks kortvalg.
Røret ligger godt i hånden og placeres sikkert og let på telefonen.
En enkel telefon som Bravo letter kommunikationen og øger dermed livskvaliteten for særligt sårbare grupper af mennesker som svagsynede og ældre med nedsat finmotorik er.  
Et særdeles tydeligt lyd - og lyssignal indikerer at telefonen ringer. Bravo telefonen har de funktioner som forventes af en almindelig fastnettelefon, plus de særlige træk, som gør denne telefon tilgængelig for endnu flere, som har behov for sikker og tryg kommunikation.

Bravo. Enkel telefon for de mange, der har et større behov end de fleste.

Enkel telefon med store tester - BRAVO!