Nem Telefon | Telefoner til ældre og handicappede

Fastnet og mobil telefoner til ældre og handicappede

Blog om telefoner til ældre | fastnettelefoner | telefoni

Ældre kan opnå større tryghed med en enkel fastnettelefon

Mange ældre har besvær med at benytte deres fastnettelefon, og det er et stort problem fordi det er årsag til utryghed for den ældre, fordi det ikke længere er så enkelt at komme i kontakt med andre mennesker som det var tidligere. Også for de pårørende er problemet stort. Mange enlige ældre har pårørende som dagligt ringer til den ældres fastnettelefon og denne kommunikation er trygheds skabende for begge parter. Besvarer den ældre ikke deres fastnettelefon, kan det omvendt være årsag til bekymring. Årsagerne til at den ældre ikke besvarer deres fastnettelefon kan være mange, men er ofte årsag til at pårørende efter gentagende telefonopkald til sidst ser sig nødsaget til at kører hen til den ældre og se om der er noget galt, og der er der heldigvis kun sjældent.
Hvis den ældre har en fastnettelefon, kan årsagen være at den ældre er så langt væk fra sin fastnettelefon at den ikke længere kan høres, måske kombineret med nedsat hørelse så afstanden til deres fastnettelefon ikke er særlig stor før opkaldet overhøres. Er dette problemstillingen, kan det nemt løses ved at installerer en ringeforstærker til deres fastnettelefon, og der findes ringeforstærker der kan afgive særdeles kraftigt ringesignal. Ringesignalet kan også kombineres med et kraftigt lyssignal, så den ældre kan se når deres fastnettelefon ringer. Bravo flash har netop disse kvaliteter og kan benyttes sammen med en almindelig fastnettelefon.
En anden løsning kunne være at medbringe en trådløs telefon, så telefonen altid er ved hånden når den ringer. Der kan så være problemer med dækningen, hvis den trådløse telefon kommer for langt væk fra basen, f.eks. hvis den trådløse telefonen medbringes i kælderen. Der er derfor altid en god idé at afprøve om den trådløse telefon dækker der hvor man gerne vil modtage opkald. Der findes et meget stort udvalg af trådløse telefoner som er udmærkede, men hvis synet, hørelsen eller motorikken er nedsat, er det vigtigt at finde en trådløs telefon der modsvarer disse behov. Trådløse telefoner som MAXCOM trådløs og BRAVO Trådløs er specielt udviklet til at modsvarer behovet for store taster og enkel betjening. BRAVO Trådløs TOP S har endda indbygget telefonsvarer som kan betjenes fra håndsættet.
Mange ældre beholder deres fastenttelefon, måske mest fordi at de altid har haft den og derfor er væn til at bruge den. Måske er det fordi synet, hørelsen og hukommelsen ikke længere er hvad den har været, så den ældre derfor holder fast ved det som er kendt og nogenlunde fungerer. En anden årsag kunne være at mange ældre er nøjsomme og ikke syntes ad de behøver at købe nyt så længe det de har, kan bruges, og det er lidt ærgerligt når det for små midler kan anskaffes bedre løsning.
Der findes nu også mobiltelefoner som er udviklet specielt til ældre, som kun har behov for samtale og smse, så der nu er et reelt alternativ til en fastnettelefon. Eksempelvis har den nye emporia TALK premium mobiltelefon store taster som er på størrelse med tasterne på en almindelig fastnettelefon, og teksten i displayet er også langt større end på en almindelig mobiltelefon. Derudover har emporia TALK premium mobiltelefonen høj lydstyrke og så er den så nem at bruge at brugsanvisningen kan undværes.